VÅRT ARBETE MED KVALITET OCH MILJÖ


Kvalitet och miljö är något vi värderar högt. Myshkin AB är sedan 2021 certifierade enligt kvalitet ISO-9001 och miljö ISO-14001.

På vår hemsida har vi en egen produktkategori; Miljö & Eko där du kan se ett urval av våra miljöcertifierade produkter. På samtliga produkter framgår det tydligt om produkten har certifiering/ar och även angivet vilka de är. Dessutom länkar till de olika certifieringarna. Vi arbetar efter ett dagligt aktivt miljöengagemang samt letar kontinuerligt och utökar ständigt vårt hållbara profilsortiment.

RÄTTVISEMÄRKT OCH HÅLLBAR PRODUKTION ÖVER HELA VÄRLDEN I ETT CSR-KONCEPT

Genom vårt partnerskap till New Wave Profile är vi en del av New Wave Group´s CSR, Corporate Social Responsibility, och som reglerar stora delar av vårt produktsortiment utifrån miljö, etik, kemikalier, socialt ansvar, transporter mm i produktionsländer.

Vi arbetar med rättvisemärkning, på produkter som inte är Fairtrade-certifierade. Märkningen innebär att produkten uppfyller de internationella Fairtrade-kriterierna, att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer samt miljömärkt råvara. Arbetarna ska ha rätt till den nationellt lagstadgade minimilönen, kriterierna grundar sig på ILO. Detta bl a via medlemskap i BSCI, Business Compliance Social Network.

För oss är det en självklarhet att kläder inte ska innehålla farliga ämnen. Vi kräver därför bl a att våra leverantörer ska följa de restriktioner som Sveriges Textilimportörers kemikalieguide anger. Och vi kan i vårt sortiment erbjuda kläder och annat textilmaterial i t ex ekologiskt odlade material, ÖKO-Tex -och med Fairtrade-certifieringar. Ett annat exempel är anslutningen till Textile Exchange, En global organisation som fokuserar på att minimera de skadliga effekterna av den globala textilindustrin och maximera dess positiva effekter. Ett samarbete som hjälper till att etablera bästa praxis och rättvisa affärsmodeller i hela produktionskedjan.

ISO Certifikat 9001 - Myshkin AB

ISO Certifikat 14001 - Myshkin AB

HÅLLBARHETSREDOVISNING


New Wave Group har en vision om hållbar tillväxt där affärslösningar inte bara är ekonomiskt gynsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Vi arbetar för hållbar utveckling som: Maximerar vårt bidrag till globalt överenskomna mål för hållbar utveckling.

Skapar långsiktigt värde för bolaget
Vi tar hänsyn till intressenternas förväntningar. Därför arbetar vi aktivt med att integrera hållbarhetsfrågorna i koncernens kärnverksamhet.

Arbetet omfattar exempelvis:

- förbättrade arbetsvillkor i produktionsländer
- ett progressivt kemikaliearbete
- att effektivisera transport och logistik
- att använda material som är ekologiska eller miljömärkta

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med CSR och hållbarhet i vår hållbarhetsredovisning. Där har vi samlat all information om viktiga aktiviteter, samarbeten och målsättningar inför framtiden.

Innehållet i rapporten speglar de frågor som är mest väsentliga för New Wave Group och som har prioriterats högt av våra intressenter.